เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าถึงระบบการซื้อขายที่ดีที่สุด คลิกที่นี่ ถ้ายังไม่มีบัญชี

SQL Server DBA online training Hyderabad Professional

1 เดือนที่แล้ว Learning Hyannis   38 จำนวนผู้เข้าชม

$ --

  • sql-server-dba-online-training-hyderabad-big-0
ตำแหน่งที่ตั้ง: Hyannis
ราคา: $ -- ต่อรองได้

Learn SQL Server and this course is perfect for those who are absolute beginners in MS SQL Server technology. In this course we are going to learn everything from scratch i.e., right from installing MS SQL Server Management Studio, creating a database, tables, understanding relationships, performing basic insert, update, delete and select operations, using basic built-in functions till all types read more SQL Server DBA Online Training Hyderabad

Benefits of OnlineITGuru
Free Demo
Lifetime Access to all Online Training videos
Low fee
24x7 Guidance & Support
Training by Industry experts
Real-Time Projects
Resume Preparation
Interview Preparation
Real-Time Job Support
Contact Information:
USA: +1 469 522 9162
INDIA: 9550102466
Email: [email protected]